פרסום ראשון: במכתב מהיועצת המשפטית הונחה רביבו להימנע מלעסוק בנושא כלל ושלא ישתתף בישיבות • רביבו טוען שהיועצת המשפטית סברה את ההפך

ראש המטה של השר לשירותי דת מתן כהנא, יוחאי רביבו, השתתף בישיבות ודיונים בעניין מתווה הטיסות לאומן, אף ששני אחיו מחזיקים בחברה המפעילה טיסות למקום.

לטענת ראש המטה רביבו, בשיחה עם היועצת המשפטית הוא הזכיר את הקרבה, וחשב שהוא יכול להשתתף בישיבות, אך במסמך שכתבה היועצת המשפטית לרביבו נכתב כי "נבהיר שאכן העובדה שלקרוביך מדרגה ראשונה לסוכנויות נסיעות לאומן יוצרת חשש ממשי לניגוד עניינים עם עיסוקך במתווה הנסיעה לאומן. אשר על כן הנחייתנו היא שהנך מנוע מלעסוק בנושא זה כלל, לרבות השתתפות בישיבות העוסקות בנושא".

השר לשירותי דת מתן כהנא מסר: "בתחילת כל פגישה בנושא המתווה הצהיר ראש המטה כי הוא נמצא בניגוד עניינים בנושא ולכן לא ייקח חלק פעיל בפגישה. ראש המטה פנה בכתב ליועצת המשפטית של המשרד מיוזמתו על מנת שינחו אותו כיצד לפעול וברגע שהתבקש שלא להשתתף בפגישות בנושא, הוא הפסיק את השתתפותו לאלתר".

כאן 11

תגובות

חדשות