נתונים שפרסם משרד החינוך הישראלי במאי האחרון הצביעו על כך שהתקציב שקיבל תלמיד יהודי בבתי ספר יסודיים בעיירות פגיעות גבוה בכ -16% מהתקציב שקיבל תלמיד ערבי מרקע סוציו-אקונומי נמוך. תלמיד יהודי בחטיבת הביניים מקבל תקציב גבוה ב -19% מזה של תלמיד ערבי מרקע חלש.

משרד החינוך הקצה 6 מיליארד שקל, במשך חמש שנים, לבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי חלש, בניסיון לצמצם את הפערים במערכת החינוך. במשרד טוענים כי התקציב הממוצע לתלמיד ערבי בחטיבות יסודי וחטיבות ביניים גבוה מזה של תלמיד יהודי.

עם זאת, נתונים אלה מטעים, מכיוון שרוב הסטודנטים הערבים מקבלים תקציבים אחרים, מכיוון שרובם המכריע נמצאים ברמות החברתיות-כלכליות הנמוכות ביותר. בעוד מיעוט הוא בין התלמידים היהודים המקבלים תקציבים כאלה. אולם, כאשר משווים את התקציב שהשיג הסטודנט הערבי והיהודי מאותו רקע חברתי-כלכלי, נחשפת התמונה האמיתית של אפליה בוטה בתקציבים אלה.

על פי נתוני משרד 2015, סטודנט יהודי קיבל תקציב גבוה יותר ב -28 % מזה של סטודנט ערבי, וחמש שנים לאחר מכן הפער הצטמצם ל -16 %. בשנים האחרונות הפער הפסיק לצמצם.

למרות זאת, הפער הוא יותר מ -16%, מכיוון שהשוואה זו בין תקציב הסטודנט היהודי לתלמיד הערבי מבוססת על התקציב המועבר למשרד החינוך, ואינו כולל את הפערים בתשלומי הסטודנטים. 'המשפחות והתקציבים שבפיקוח הרשויות המקומיות עבור התלמיד, שהוא גבוה יותר ליהודים. לכן הפער הרבה יותר גדול.

עם זאת, הבעיה מתגברת והאפליה בין התלמיד היהודי לערבי גוברת בפער העצום בין התלמיד היהודי לתלמיד הערבי בבתי הספר התיכוניים. סטודנט יהודי ברמה המשנית מקבל תקציב גבוה ב -50% מזה שקיבל סטודנט ערבי באותה רמה. פער זה לא צומצם, ומשרד החינוך לא עשה דבר לשיפור בתי הספר התיכוניים הערביים, מה שהוביל להידרדרות משמעותית במעמדם של בתי ספר אלה.

כתוצאה מהזנחה פלילית זו של בתי הספר התיכוניים הערביים, הפערים בין בתי הספר היהודיים והערבים התרחבו, מה שהוביל להתרחבות גדולה של הפערים מבחינת השכלה חינוכית, והביא את בתי הספר הערביים לתחתית.

הנתונים מצביעים על כך שבחינות ה"מצב "לכיתה ה 'הראו צמצום בפערים בין תלמידים יהודים וערבים בשנים 2008-2017, אך הפערים בבחינות אלה לכיתה ח' כמעט ולא השתנו, בעוד שהפערים במספר בחינות "פיזה" לכיתה י 'מעמיקות יותר. אחוז הסטודנטים הערבים המתמודדים עם קשיים בבחינות פיזה עומד על 53%, ואילו אחוז זה יורד ל -12% בקרב הסטודנטים היהודים.

ניתוח שערך מחלקת החשבונאות הכללית במשרד האוצר בפברואר האחרון הצביע על הפער בין ההצלחה היחסית בצמצום הפערים בבתי הספר היסודיים לבין הכישלון בצמצום הפערים בבתי הספר התיכוניים. התברר כי הפער בין תלמיד ערבי לתלמיד יהודי שזכה לציון דומה בבחינות "מצווה" בכיתה ח 'מתרחב משמעותית בשלבים המאוחרים יותר ואפילו בבחינות הבגרות, לבין הסיכויים של תלמידים ערבים להשיג מקרב. תעודה, במיוחד תעודת מקרוט עם ציונים גבוהים, ירידה.

הפער הגדול ביותר הוא בסיכויים של סטודנט ערבי להגיש מועמדות לבחינת בגרות באנגלית ברמה של 5 יחידות, שכן הסיכויים של סטודנט ערבי לרדת למחצית מהסיכויים של סטודנט יהודי, אם יקבלו ציון דומה ב בחינות המצוות.

המחקר שנערך במחלקה לחשבונאות ציבורית מצא כי אחוז בני הנוער הערבים שהצליחו להשיג תואר ראשון באוניברסיטה הוא 7.6% בשנת 2000, לעומת 25% בקרב צעירים יהודים, ואחוז בני הנוער הערבי עלה ל -9.7% בשנת 2018, ועד 45% בקרב צעירים. יהודים.

תגובות

חדשות