נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הישראלית היום, יום ראשון, הצביעו כי הירידה באבטלה נעצרה בשיעור גבוה במהלך חודש אוגוסט, אם היו 333.5 אלף מובטלים, המהווים 7.8% מכוח העבודה, במחצית השנייה של חודש שעבר.

הציפיות של משרד האוצר בסוף יוני האחרון, לאחר הפסקת תשלום דמי חופשה ללא עבודה, שמספר המובטלים עד סוף שנה זו יעמוד על רבע מיליון איש, אך הנתונים החדשים מצביעים על כך. שציפיות אלו היו ועדיין אופטימיות.

מספר המובטלים במחצית הראשונה של אוגוסט הגיע ל -349.6 אלף איש, והם היוו שיעור אבטלה של 8.1%. לפיכך, החודש הסתיים בשיעור אבטלה של 8%, בידיעה כי שיעור זה עומד על 7.6% במחצית השנייה של יולי האחרון.

הנתונים מצביעים על כך שמספר המועסקים מהעבודה התייצב על 330-360 אלף איש, בחודשים האחרונים, ובכך מבלם את הירידה המשמעותית שצפויה במספר המובטלים בשל פתיחת המתקנים הכלכליים בעקבות סגירת קורונה.

הנתונים מצביעים על כך שיש יותר מ -130 אלף משרות פנויות במתקנים הכלכליים ובענפים שונים.

עם זאת, נתוני המחלקה המרכזית לסטטיסטיקה מראים כי במהלך אוגוסט היו יותר מובטלים שלא היו קשורים למשבר הקורונה מאשר ביולי, על רקע התפשטות הגל הרביעי של הקורונה.

תגובות

חדשות